top of page

רישום והעברת זכויות

נוהל רישום:

לצורך רישום הדירה על שם הרוכש בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) לאחר רישום בית משותף, יש לפעול כדלקמן:


1.     להעביר למשרדנו אישור עירייה להעברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין המעיד על היעדר חובות, לרבות בהיטל השבחה (במידה ואישור העירייה התקבל בדוא"ל – נא לשלוח את הדוא"ל המקורי מהעירייה). במידה ויש בידכם אישור עירייה להעברת זכויות שאינו בתוקף, ניתן לפנות לעירייה ולבקש הארכת תוקף.

תשומת ליבכם כי על אישור העירייה להיות בתוקף לחודשיים לפחות ממועד מסירתו למשרדנו.

 

להזמנת אישור עירייה באתר עיריית חולון, לחצו כאן

להזמנת אישור עירייה באתר עיריית קריית אונו, לחצו כאן

להזמנת אישור עירייה באתר עיריית תל אביב, לחצו כאן 


2.     להעביר למשרדנו תשלום בסך של 53 ש"ח (אגרת רישום מכר בסך של 38 ₪ + אגרת הפקת נסח טאבו לאחר הרישום בסך של 15 ₪).
3.     במידה והרוכש נטל משכנתא לרכישת הדירה- בנוסף לאמור בסעיפים 1-2 לעיל, יש לפעול כדלקמן-
3.1.     יש להעביר שטרי המשכנתא להגשה מקוונת מהבנק (זאת על מנת להימנע מתשלום עבור שליחות לטאבו).
3.2.     על שטר המשכנתא לכלול :
3.2.1.            את מס' השטר ותאריך הרישום של כל הערת אזהרה שנרשמה לטובת הבנק בגין ההלוואה אשר נטלתם.
3.2.2.            את סכום המשכנתא בשטר המשכנתא כפי שמופיע בהערת האזהרה שנרשמה לטובת הבנק.  
3.3.     בנוסף לתשלום בסעיף 2 לעיל, יש להעביר למשרדנו תשלום בסך של 162 ₪ (אגרת רישום משכנתא).

4.     קביעת פגישה במשרדנו :  טרם קביעת פגישה נא לשלוח לבדיקה צילום של אישור העירייה ושני עמודים ראשונים של שטר המשכנתא (במידה ונטלתם משכנתא) לדוא"ל: tabu@salantlaw.com
נא לציין בדוא"ל את פרטי הפרויקט/הבניין, הדירה, שם ות.ז., מס' טלפון נייד ליצירת קשר ומועדים אפשריים לקביעת פגישה במשרדנו בין השעות 9:00 – 16:00 בימים א'-ה'.


לאחר בדיקת תקינות המסמכים נעדכנם בהתאם בהמשך התהליך.  אין להגיע למשרדנו ללא תיאום מראש.
יש להגיע לפגישה עם תעודות זהות מקורית (לא צילום).

תשלום עבור מוצרים/שירותים

bottom of page