top of page

ח/500 – חולון


תוכנית המתאר ח/500 מתווה עבודות פיתוח על עתודת הקרקע האחרונה שנותרה בתחום העיר חולון. הקרקע ממוקמת בין הערים חולון, ראשון לציון ובת ים ומתפרשת על פני 4,000 דונם. לצד מתחם בניינים שיכלול כ-13,000 יחידות דיור בבנייה רוויה ובנייה שאינה גבוהה, יוקצו שטחי תעסוקה על פני שטח של כ-900,000 מ"ר. 


בנוסף מיועד שטח ירוק על שטח המתפרש על פני כ-1,100 דונם לטובת פיתוח פאר חולות. התוכנית הינה כוללנית ועתה נמצאים בהליכי תכנון תוכניות מפורטות הכוללות את טבלאות האיחוד והחלוקה בהן יקבע מה יוקצה לכל אחד מבעלי הקרקע וקיימת חשיבות גבוה לוודא שהוקצו לבעלי הקרקע הזכויות הנכונות. 


משרדנו מאגד בעלי קרקעות רבים תוך שמירה על הזכויות שלהם במהלך אישור התוכניות. מיכלי (1).png
bottom of page