top of page

מתחמי פינוי בינוי – רמלה

המשרד מלווה מספר פרויקטים של פינוי בינוי ברמלה בהן יהרסו הדירות הישנות ובעלי הדירות יקבלו דירות חדשות.

אחד המתחמים הינו מתחם "מבצע יונתן": המתחם מתפרש על פני חלק ניכר מרחוב מבצע יונתן בעיר, במפגש עם הרחובות רזיאל, שטיין וא.ס. לוי. לצד הריסת המבנים ובניית המתחם החדש, כולל המיזם עבודות חיזוק ועיבוי 4 בניינים ברח' יהודה שטיין.

נכון להיום, קיימות במתחם 102 דירות המיועדות לפינוי וכמו כן, 144 דירות המיועדות לחיזוק בבנייני רחוב שטיין, סה"כ יבנו כ- 600 דירות חדשות. לצד מבני המגורים המתוכננים להיבנות במתחם, ייבנו בפרויקט גם מבני מסחר בחזית המגרש על שטח של כ-1,400 מ"ר. בנוסף, יוקצה שטח למבני ציבור הכוללים גני ילדים, מעונות יום ועוד.


מיכלי (1).png
bottom of page