top of page

רובע לב הים- חדרה (חד/2020)

בשנים האחרונות, חלה תנופת בנייה ופיתוח אדירה בעיר חדרה. מיזמים אלו, לצד המיקום האטרקטיבי הסמוך למרכז הארץ, הופך כיום את חדרה ליעד נדל"ן נחשק ותורמים לעליית המחירים באזור. תוכנית חד/2020 ממשיכה מגמה זו ומתווה תוכנית בנייה על קרקע המיועדת למגורים מערבית לכביש החוף, מדרום לשכונת עין הים בחדרה. 

ליווי משפטי מקיף בכל היבטי הפרויקט

משרד עורכי הדין א. סלנט ושות' מאגד את בעלי הקרקע במתחם בהליך מימוש הזכויות ומקדם שיתוף פעולה בין כלל הגורמים המעורבים במסגרת בנייה משותפת. כדי להבטיח קבלת היתרי בנייה במהירות, המשרד מאגד את בעלי הקרקע כקבוצה אחת במסגרת הסכמי שיתוף לצורך בניה משותפת וניצול יתרון הקבוצה על היחיד בהתמודדות מול כל הגורמים והפחתת עלויות.


מיכלי (1).png
bottom of page