top of page

ח/619 – חולון התחדשות עירונית

תוכנית ח/619 מתווה את כלל מדיניות הבנייה של עיריית חולון במיזמי התחדשות עירונית ומגדירה את השטחים שיוקצו למגמת ההתחדשות בעיר. התוכנית צפויה להיות מאושרת בחודשים הקרובים וחלה על מגוון שכונות ותיקות של העיר חולון המתפרשות על שטח של כ-7,500 דונם. 

במסגרת התוכנית, תתאפשר תוספת של עד 30,000 דירות חדשות בשטחים אלו על בסיס כל הקודם זוכה ועל כן קיימת חשיבות רבה בקידום מהיר של מיזמי התחדשות עירונית. 

במסגרת התוכנית, יוגדרו כלל הזכויות שיוענקו לתושבים בכל אחד מן האזורים על פי אופי הפרויקט. בין השאר, יוקצו שטחים לפרויקטים הבאים:

• תמ"א/1 (עבודות חיזוק)

• תמ"א 28/2 (הריסה ובניה)

• מתחמי פינוי בינוי

משרד עורכי הדין א. סלנט ושות' מלווה מגוון רחב של פרויקטים הנמצאים כיום בשלבי תכנון במסגרת תוכנית ח/619 ומייצג יזמים ובעלי דירות כאחד.


מיכלי (1).png
bottom of page